OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA
Krvavška cesta 4
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04 25 26 010
fax.: 04 25 26 026
e-mail: tajnistvo@osdj-cerklje.si
Kakovost za prihodnost VIZ

Unescova šola

Najboljša kulturna šola 2012

Unicefova šola

ENO šola

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalne delavke bodo staršem in učencem na voljo tudi na skupnih govorilnih urah ali ob uri, za katero se bodo dogovorile po telefonu ali preko elektronske pošte.

V svetovalni službi so zaposlene naslednje strokovne delavke:

Pedagoginja Tatjana Škrab Grašič
- Je na voljo učencem od 1. do 5. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
- V sodelovanju s psihologinjo Vlasto Košnik koordinira delo z nadarjenimi in radovednimi učenci. 

Psihologinja Vlasta Košnik 
- Sodeluje z nadarjenimi učenci, njihovimi starši in razredniki v postopku odkrivanja nadarjenosti učencev.

Psihologinja Erika Jensterle
- Je na voljo učencem od 6. do 9. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
- Usmerja poklicno odločitev učencev.
- Organizira predavanje na temo poklicne izbire za starše devetošolcev, seznanja jih s pomembnimi datumi glede vpisa v srednjo šolo in izvede vpis v srednješolske programe. Učenci spoznavajo različne poklice v delovnih organizacijah in na tehniškem dnevu.
- Obravnava statuse učencev, kadar učenec v soglasju s starši želi pridobiti status učenca perspektivnega oz. vrhunskega športnika ali status učenca perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika.
- Ureja prepise na našo šolo ali iz naše šole.
- Koordinira preventivne delavnice na razredni in predmetni stopnji. 

Na specialno pedagoginjo Andrejo Rozman se lahko obrnete:
• če opažate, da ima vaš otrok učne težave v šoli,
• če potrebujete nasvet, kako pomagati otroku pri učenju,
• če potrebujete pomoč pri napotitvi otroka v druge institucije (Svetovalni center za otroke in mladostnike v Ljubljani, Mentalno higienski dispanzer v Kranju, Komisija za usmerjanje pri Zavodu za šolstvo Kranj, Ljubljana) in urejanju ustrezne dokumentacije,
• ob prešolanju otroka na osnovno šolo s prilagojenim programom.

Specialna pedagoginja med šolskim letom, kot koordinatorica za učence z učnimi težavami, nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi. Sodelovala bo s starši, z učenci in učitelji pri pripravi individualiziranega programa in evalvaciji individualiziranega programa.

Pomoč bo nudila tudi ostalim učencem, pri katerih se bodo med šolskim letom pokazale učne težave. Pomoč bo potekala v obliki individualne in skupinske pomoči. Področja pomoči so: začetno opismenjevanje, številska orientacija v številskem obsegu do 100, poštevanka, analiza in sinteza glasov, branje z razumevanjem, tehnika branja, uporaba pripomočkov za pomoč pri delu, delo z učbenikom, izdelava miselnih vzorcev in tabel, pogovori o težavah na vedenjskem področju, razvijanje pozitivne samopodobe. 

V drugih razredih bo v juniju (2018) preverila hitrost branja. V oktobru bo v vseh tretjih razredih izvedla narek, z namenom odkrivanja motenj pisanja. Konec šolskega leta bo v vseh tretjih razredih izvedla bralni test za ugotavljanje stopnje razumevanja prebranega.

Poleg specialne pedagoginje Andreje Rozman na šoli izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence z odločbo o usmeritvi še mobilni specialni pedagoginji Martina Burja, Martina Omers (OŠ Helene Puhar Kranj), mobilna socialna pedagoginja Katja Roblek (OŠ Helene Puhar Kranj) in logopedinja Barbara Šumak (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).

Na socialno delavko Milico Jesenovec se starši lahko obrnejo:
• kadar želijo otroka vključiti na letovanje,

• ko urejajo regresirano prehrano,
• ob vpisu svojega otroka v prvi razred, podaljšano bivanje ali jutranje varstvo,
• če  so se preselili iz tujine in želijo vključiti otroka na našo šolo.
 

 

Naziv

Kabinet

Telefon

Govorilne ure za starše

Andreja Rozman profesor defektologije 110 (04)25 26 028 vsak dan po predhodnem dogovoru
Edita Bajramlić socialna pedagoginja 213 (04) 25 26 024 vsak dan po predhodnem dogovoru

Erika Jensterle

psihologinja

212

(04) 25 26 046

vsak dan po predhodnem dogovoru (urnik dela)

Martina Burja

specialna pedagoginja

223 

(04) 25 26 038

vsak dan po predhodnem dogovoru

Milica Jesenovec

socialna delavka

212
vsak drugi teden

(04) 25 26 016

vsake 14 dni po dogovoru (urnik dela v šoli)

Tatjana Škrab Grašič pedagoginja 232 (04) 25 26 023 vsak dan po predhodnem dogovoru (urnik dela)

Vlasta Košnik

psihologinja

v pisarni vodje vrtca

(04) 25 26 020
041/926-519

vsak dan po predhodnem dogovoru (urnik dela)

Martina Omers specialna pedagoginja 311 / vsak dan po predhodnem dogovoru
Katja Roblek specialna pedagoginja 311 / vsak dan po predhodnem dogovoru
Barbara Šumak logopedinja kabinet I. triade / vsak dan po predhodnem dogovoru

Svetovalne delavke bodo staršem in učencem vedno na voljo tudi na skupnih govorilnih urah.

Arhiv preteklih šolskih let.

Kaj morate vedeti o internetu, pa si ne upate vprašati svojih otrok, si lahko preberete na www.safe.si. (Top 10 nasvetov za starše)

 

Urniki, Publikacije

Objavljeni so urniki za šolsko leto 2018/19. Več ...

Publikacija šole za šolsko leto 2018/19. Več ...

Publikacija izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. Več ...

Publikacija neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. Več ...

Direktiva EU zahteva, da vas obvestimo, da naša stran uporablja le en lasten začasen piškotek. Piškotki so majhne datoteke, ki se nalagajo na vaš računalnik. Naš piškotek ni zlonameren, omogoča nam, da se uredniki naše spletne strani lahko prijavimo v administracijo spletne strani in stran urejamo.

© Copyright 2004-2019 - OŠ Davorina Jenka
Uredniki