OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA
Krvavška cesta 4
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04 25 26 010
fax.: 04 25 26 026
e-mail: tajnistvo@osdj-cerklje.si
Kakovost za prihodnost VIZ

Unescova šola

Najboljša kulturna šola 2012

Unicefova šola

ENO šola

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, je v februarju 2016 objavilo JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«, na katerega se je prijavila tudi naša šola in sicer z možnostjo organiziranja dela za dva mlada učitelja.

 
Nekaj značilnosti projekta:
- delno ga financira Evropska unija, in sicer 80% iz Evropskega socialnega sklada, ostalih 20% krije MIZŠ,
- izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
- prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«,
- prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«,
- mladim do vključno 29 let se prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, 
- razpis je spodbuda za iskalce prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. 
 
Tako se je v delo naše šole s 1. 4. 2017 vključil učitelj gospod Peter Tratnik, ki je magister profesor zgodovine in geografije.
 
Učitelj Peter je, poleg rednega udejstvovanja kot mladi učitelj pri pouku zgodovine, geografije ter pri predmetu domovinska in državljanska kultura in etika, vključen tudi v delo učitelja v podaljšanem bivanju. Prizadeva si, da bi v našem zavodu pridobil čim več vzgojno-izobraževalnih izkušenj, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k opravljanju strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja. 
Po izteku pogodbe o zaposlitvi na omenjenem projektnem delu (1. 4. 2017 do 30. 11. 2017), bo učitelj Peter z našim zavodom, kot to narekuje zgoraj omenjeni razpis, s 1. 12. 2017 sklenil novo pogodbo o zaposlitvi, ki mora trajati vsaj do 31. maja 2018. 
 
Urniki, Publikacije

Objavljeni so urniki za šolsko leto 2018/19. Več ...

Publikacija šole za šolsko leto 2018/19. Več ...

Publikacija izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. Več ...

Publikacija neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. Več ...

Direktiva EU zahteva, da vas obvestimo, da naša stran uporablja le en lasten začasen piškotek. Piškotki so majhne datoteke, ki se nalagajo na vaš računalnik. Naš piškotek ni zlonameren, omogoča nam, da se uredniki naše spletne strani lahko prijavimo v administracijo spletne strani in stran urejamo.

© Copyright 2004-2019 - OŠ Davorina Jenka
Uredniki