OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA
Krvavška cesta 4
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04 25 26 010
fax.: 04 25 26 026
e-mail: tajnistvo@osdj-cerklje.si
Kakovost za prihodnost VIZ

Unescova šola

Najboljša kulturna šola 2012

Unicefova šola

ENO šola

KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Junija 2005 smo se odločili, da se v šolskem letu 2005/2006, skupaj s še štirinajstimi drugimi šolami in vrtci, vključimo v pilotni projekt Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.

Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja nam je ponudil osnovo in pomoč pri sistematičnem izboljševanju našega dela, tako v šoli in vrtcu, saj  vključuje  vsa področja, vse delavce šole, učence, predšolske otroke, starše in sodelovanja z lokalno skupnostjo.

Vse od decembra 2009, ko smo na šoli pridobili certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, v našem zavodu enkrat letno z zunanjo presojo dokazujemo nenehno izboljševanje našega dela.

Znak KzP simbolično ponazarja rast in razvoj posameznika pod okriljem vzgojno-izobraževalnih ustanov, katerih poslanstvo je kakovostno izobraževanje, nenehno izboljševanje in prebujanje inovativnosti posameznika za njegov uspešen samostojen vstop v družbo.

Kaj nam certifikat KzP prinaša? Na zunaj sta najbolj vidna certifikat in zastava, na kar smo ponosni, saj pomeni priznanje za dobro delo s strani SIQ.

Še pomembnejši od samega certifikata in zastave pa je proces dela, s katerim smo ju do sedaj vsako leto uspeli obnoviti in obdržati. Vzpostavljen sistem vodenja kakovosti nam omogoča sistematično spremljanje našega dela na vseh področjih, na osnovi dobljenih rezultatov pa lahko sproti uvajamo ustrezne izboljšave ter spremljamo njihove učinke. Oblikovana vizija in vrednote šole ter z njimi usklajen poslovnik in razvojni načrt pripomorejo k lažjemu odločanju in ustreznemu reagiranju ob zahtevnejših situacijah, kar ima za posledico večjo usmerjenost k skupnim ciljem in boljši vpogled v delovanje šole kot sistema.

Zaposleni doživljamo svoje delo kot prispevek h graditvi in povečevanju ugleda šole. Motivacija posameznikov se je iz pogosto zunanje premaknila v pretežno notranjo. Na ta način tudi učenci pridobijo boljše vseživljenjsko znanje, dosegajo nadpovprečne rezultate na nacionalnem preverjanju znanja ter sodelujejo na različnih tekmovanjih, s katerih se vračajo s priznanji in nagradami. Na šoli spodbujamo sodelovanje med učenci ter sodelavci, spodbujamo medvrstniško pomoč ter medpredmetno povezovanje in timsko delo. Na šoli spodbujamo tudi mediacijo kot način reševanja sporov, kjer kot mediatorji sodelujejo za to usposobljeni učenci. Spodbujamo izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev za uporabo sodobnih metod poučevanja ter sodelovanja v različnih projektih.

S pomočjo notranjih presoj zaposleni spoznavamo delo drug drugega. Na tej osnovi je nastalo več komuniciranja med učitelji različnih predmetov in, kar  je najpomembneje, med vsemi zaposlenimi po celotni vertikali od vrtca navzgor. Vsako leto notranjo presojo prilagodimo aktualnim izzivom. Tako smo z notranjimi presojami že ugotavljali poznavanje in obvladovanje dokumentacije, delovanja sistema pobud in pritožb, stanje na področju bralne pismenosti ter komunikacijo med zaposlenimi. V vseh presojah so sodelovali različni aktivi ter zaposleni na šoli in v vrtcu. Vse to pa odpira poti tudi za kolegialno kritiko (spodbujanje kritičnega prijateljevanja), ki je ena od učinkovitih oblik medsebojnega učenja in eden od dejavnikov oblikovanja kolektiva v učečo se skupnost.  

Aktiv za kakovost   

 


13.11.2010 - SLAVNOSTNA PODELITEV CERTIFIKATA

CERTIFIKAT (veljaven od 30.6.2017 - 30.6.2020)
CERTIFIKAT (veljaven od 11.7.2013 - 31.7.2016)
CERTIFIKAT (veljaven od 2.7.2010 - 31.7.2013)
ČLANEK O PODELITVI (Gorenjski glas)
VEČ O MODELU
NASTOPILI SMO NA KONFERENCI ZA PRIHODNOST VIZ (16. 3. 2007)
NASTOPILI SMO NA KONFERENCI ZA PRIHODNOST VIZ (19. 3. 2010)

 


  SiQ

 

 

Urniki, Publikacije

Objavljeni so urniki za šolsko leto 2018/19. Več ...

Publikacija šole za šolsko leto 2018/19. Več ...

Publikacija izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. Več ...

Publikacija neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. Več ...

Direktiva EU zahteva, da vas obvestimo, da naša stran uporablja le en lasten začasen piškotek. Piškotki so majhne datoteke, ki se nalagajo na vaš računalnik. Naš piškotek ni zlonameren, omogoča nam, da se uredniki naše spletne strani lahko prijavimo v administracijo spletne strani in stran urejamo.

© Copyright 2004-2019 - OŠ Davorina Jenka
Uredniki